Tarieven - De opbrengsten en de kosten:

xxxDe logistieke en administratieve kosten - oftewel de verkoopgerelateerde kosten - van fysieke boeken zijn bij het CB zeer divers. Voor zelf uitgevende schrijvers omzeilen wij dat door een vast percentage voor de verkoopgerelateerde kosten van O-boeken te beramen op 17% over de verkoopprijs exclusief btw. Deze 17% over de verkoop van fysieke boeken brengen wij maandelijks in mindering op de creditnota.

Maar eens per kwartaal berekenen wij het verschil uit tussen de beraamde kosten van 17% en de werkelijke verkoopgerelateerde kosten die het CB in dat kwartaal heeft gemaakt. Deze berekening wordt gemaakt over alle verkopen O-boek van alle bij ClusterEffect aangesloten zelf uitgevende schrijvers. Het verschil delen wij door het aantal verkopen O-boek van zelfuitgevende schrijvers en daar rolt een refund uit in euro’s. Dit bedrag per verkocht boek wordt elk kwartaal gecrediteerd.
(voor uitgevers met meerdere auteurs hanteren wij andere voorwaarden en tarieven)..

 

Rekenvoorbeeld voor zelf uitgevende schrijvers:      
Verkoopprijs  19,95  
Exclusief 9% btw  18,30  
Minus boekhandelskorting van 30% -5,49 *
Minus kosten CB van 17% -3,11  
Plus refund 1,05 **
De zelf uitgevende schrijver houdt over per verkocht boek exclusief btw 10,75  
(Exclusief drukkosten).  
  *  Bol.com hanteert voor ClusterEffect een korting van 37% m.b.t. O-boeken.
** dit is momenteel per kwartaal de gemiddelde refund.

Per kwartaal wijkt de refund m.b.t. de O-boeken af en de hoogte daarvan is afhankelijk van de gemiddelde verkoopprijs en o.a. het totaal aantal boeken verkochte boeken in België, waarbij hogere distributiekosten van toepassing zijn.

ClusterEffect werkt als enige clusteruitgeverij met een refund op de kosten van het CB voor zelf uitgevende schrijvers, waardoor effectief uitsluitend de werkelijke kosten van het CB worden doorberekend.

Onze tarieven voor zelf uitgevende schrijvers:

FYSIEKE BOEKEN

Aansluitkosten per maand:
1 boek € 20,=, 2 boeken € 27,50, 3 boeken € 35,=. Per volgend boek € 7,50 per maand extra.
 

 

Wat betalen wij:

 • De inslagkosten tot en met 100 exemplaren.
 • De maandelijkse opslagkosten per titel tot en met 30 exemplaren.
 • Alle overige reguliere kosten van het CB
Wat betaalt de zelf uitgevende schrijver:
 • De opslagkosten vanaf 31 exemplaren voor titels die korter dan twee jaar bij het CB op voorraad liggen.
 • De uitslagkosten en transportkosten van voorraadverplaatsingen. Bijvoorbeeld voor exemplaren die bestemd zijn voor uw eigen verkoop.
 • Additionele kosten, zoals bijvoorbeeld als de ISBN-barcode op de backcover door het CB niet kan worden ingelezen en ze bij het CB er een sticker met een juiste barcode overheen moeten plakken.
 • Voorraden die langer dan twee jaar na het laatste inslagdatum bij het CB liggen = iets hogere opslagkosten.
 • De aansluitkosten. Zie boven.
Creditering:
 • Voor creditering van de netto-omzet (onder aftrek van de boekandelskorting) m.b.t. fysieke boeken volgen wij de betalingstermijn van het CB, zijnde 60 dagen na afloop van de verkoopmaand.
Opzegtermijn:
 • De opzegtermijn is gesteld op 1 maand gerekend vanaf de laatste dag van een maand.  
E-BOEKEN:

Wij schakelen alle verkoop- en uitleenkanalen m.b.t. e-boeken in.

Boekhandelskorting e-boek:
Bol.com en Amazon 40%, Google Play 48%, Apple iBookstore de overige aanbieders 30%
 • Downloadkosten = € 0,40 per verkocht e-boek (niet van toepassing bij streaming).
 • Aansluitkosten per maand: 1 e-boek € 17,50,=, 2 e-boeken € 26,25, 3 e- boeken € 35,=. Per volgend e-boek € 7,50 per maand extra.
Wat betalen wij:
 • De opmaak- en conversiekosten van WORD naar EPUB.
Creditering:
 • Voor de creditering volgen wij de betalingstermijn van het CB. Voor e-boek is dat 30 dagen na afloop van de verkoopmaand.
Opzegtermijn:

Voor e-boek geldt een minimale contractduur van 1 jaar met stilzwijgende verlenging en een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de expiratiedatum.

 
BENT U AL AANGESLOTEN BIJ HET CB?
INFORMEER NAAR ONZE SPECIALE TARIEVEN EN VOORWAARDEN.


Disclaimer: We hebben ons ingespannen om auteursrechtvrij materiaal te gebruiken of anders van beelden en teksten auteursrechthebbenden te benaderen. Mocht u niettemin recht kunnen doen gelden op gebruikt materiaal, mail dit dan meteen aan Clustereffect.nl, zodat wij het materiaal meteen kunnen vervangen of verwijderen. Teksten en beelden op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd - overname alleen met schriftelijke toestemming. © Copyright 2012 Clustereffect.nl, All Rights Reserved.