Overige
Amazon.com:

ClusterEffect biedt tevens het platform Amazon.com rechtstreeks aan. Voor de aansluitkosten gelden dezelfde tarieven als die voor het CB van toepassing zijn.

Voor Amazon geldt dat het boek of eboek vertaald dient te zijn in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, of Spaans. ClusterEffect kan voor vertaling zorgdragen. De eindredactie Engelstalig is in handen van onze editor in de VS. Vertaaltarief op aanvraag.  

Via Amazon vindt voor boeken in POD en voor eboeken de verkoop plaats in: Engeland, de Verenigde Staten, India, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Japan, Australie, Mexico, Canada en Brazilië.

De productie in POD en het omzetten naar Mobi voor Amazon Kindle wordt door ClusterEffect verzorgd zonder extra kosten, behoudens de kosten van een proefboek.

Redactie:

ClusterEffect beschikt over een ervaren redactieteam. Onontbeerlijk om tot zo foutloos mogelijke boeken te komen. Uiteraard wordt gelet op de spel- en tekstfouten, maar ook op een betere zinsbouw en worden waar nodig inhoudelijke correctievoorstellen gedaan. Onze redactieleden zijn op verschillende manieren in te zetten:
  1. U betaalt de redacteur een bedrag dat vooraf is overeengekomen.
  2. U betaalt de redacteur op basis no cure, no pay een percentage over de behaalde omzet.
In alle gevallen waarin een beroep op de leden van onze redactie wordt gedaan, geldt dat er tevens een tweede redactieronde zal plaatsvinden door een andere ervaren redacteur.

Tenzij het gaat om zeer gespecialiseerde onderwerpen kunnen alle genres redactioneel worden begeleid.  

Promotie:

WWW.BOEKREVIEWERS.NL:

Boekreviewers.nl is een onderdeel van ClusterEffect. De review-service van Boekreviewers.nl houdt in dat een boek,  e-boek of luisterboek door de schrijver/uitgever gratis wordt gezonden ter review aan een lezer met tussenkomst van Boekreviewers.nl. De lezers ontvangen naast een gratis (e)boek € 2,50 als beloning voor zijn of haar oordeel en het plaatsen daarvan op 5 website van boekhandelaren. De verzending geschiedt door schrijvers/uitgevers zelf en is dus voor eigen rekening. Inmiddels is Boekreviewers.nl uitgegroeid tot een enthousiast groep met 330 lezers, die meer dan gemiddeld boeken lezen.

De review van minimaal 70 woorden worden dus per reviewer op 5 URL's geplaatst, die de auteur/uitgever vooraf zelf aangeeft. De reviewende lezers hebben hun favoriete genres opgegeven, dus weten wij welk boek het best bij welke reviewer past..                      

Voor alle duidelijkheid: schrijvers/uitgevers, noch ClusterEffect of Boekreviewers.nl  hebben invloed op de strekking van de reviews, die al dan niet onder nicknames worden geplaatst.

Reviews dragen in bijzondere mate bij aan het verkoopresultaat.

Wat zijn de kosten?:
De schrijver/uitgever betaalt € 7,50 per review op 5 URL's en kan zelf kiezen hoeveel reviews worden gewenst met een minimum van 3 (dus € 22,50 exclusief btw, waarvoor dus 15 reviews worden geplaatst).

Schrijvers kunnen zich opgeven via ‘Contact’ op deze website.
Reviewers kunnen dat doen via http://www.boekreviewers.nl


NANCY WALBURG: ONZE BOEKPROMOTOR:

Bij boekpromotie denkt men al snel aan dure campagnes. Dat het ook anders kan bewijst Nancy Walburg.
Na de nodige jaren ervaring in het commercieel schrijversvak besloot ze haar eigen bedrijf te starten, gespecialiseerd in boekpromotie voor zelf uitgevende auteurs en uitgeverijen.

Ze beschikt over een indrukwekkend persbestand en een even imposant netwerk in het boekenvak. Haar stelling is dat goede promotie niet duur hoeft te zijn. Ze ziet elke opdracht als een uitdaging met het doel om binnen het beschikbare budget een optimaal resultaat te behalen voor auteurs.

Meer weten over haar mogelijkheden? Vraag aan via ‘contact’.